મુખ્ય ઉત્પાદનો

મુખ્ય ઉત્પાદનોમાં શામેલ છે: કઠોર સર્કિટ બોર્ડના 4 ~ 68 સ્તરો, એચડીઆઈ (હાઇ ડેન્સિટી ઇન્ટરકનેક્ટ) બોર્ડ, રિગિડ-ફ્લેક્સ બોર્ડ, હાઇ સ્પીડ બેકપ્લેન, ફોટોઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ, મિલીમીટર વેવ, પીસીબીપાવર એમ્પ્લીફાયર સર્કિટ બોર્ડ, બરિડ રેઝિસ્ટરã € બરિડ કેપેસિટર બોર્ડ, અલ્ટ્રા-પાતળા બીટી બોર્ડ, ઇનલેઇડ કોપર સિક્કો બોર્ડ, મિશ્રણ બોર્ડવાળી મેટલ, સિરામિક બેઝ બોર્ડ,મિશ્રણ બોર્ડ, હેવી કોપર બોર્ડ, સખત ગોલ્ડ બોર્ડ, ઓવરસાઇઝ્ડ સાઇઝ બોર્ડ, વગેરે સાથે ઉચ્ચ આવર્તન.સામગ્રીમાં શામેલ છે: રોજર્સ, આર્લોન, ટેકોનિક, ટી.પી.-2, એફ 4 બી, મેગટ્રોન, નેલ્કો, આઇસોલા, ટીયુસી, ઇએમસી, વેન્ટેક, શેંગી, આઇટીઇક્યુ, કેપ્ટન, વગેરે.